About pagatag

This author has not yet filled in any details.
So far pagatag has created 49 blog entries.

Avsiktsförklaring för Markarydsbanan delen i Laholm och Halmstads kommuner tillsammans med Region Halland – mars 2017

”Avsiktsförklaringens syfte är gemensamma förberedelser för persontågtrafik på Markarydsbanan Halmstad-Markaryd inklusive tågstationer i Knäred och Veinge. Parterna har kommit överens om att bedriva en snabb planeringsprocess. Finns möjlighet ska delar av planeringen löpa parallellt för att påskynda införandet av tågtrafik mellan Halmstad och Markaryd”

Avsiktsförklaring för Markarydsbanan delen i Laholm och Halmstads kommuner tillsammans med Region Halland – mars 20172017-07-05T10:47:10+00:00

Infrastrukturbehov på sträckan Alvesta – Växjö – januari 2017

Pågatåg Nordost har tidigare tagit fram en studie för smärre förbättringsåtgärder och effektiviseringar på banor som strålar ut från Hässleholm, Timmemodellen-Knutpunkt Hässleholm.

Vi har nu tillsammans med de två kommunerna längs banan Växjö-Alvesta, Alvesta och Växjö och Region Kronoberg gjort en fördjupning av infrastrukturbehovet på banan.

I rapporten som gjorts av Mats Améen, Trivector visar att:

Bankapacitet ökas bäst genom att det byggs partiella dubbelspår. Det kan ske genom att utbyggnaden sker etappvis, företrädesvis mellan befintliga mötesstationer. Följande utbyggnadsordning föreslås:

Alvesta ö – Gemla (4,6 km, 0,7 mrd kr)

Gemla – Räppe (5,2 km, 0,8 mrd kr)

Räppe – Växjö 3,4 km, 0,6 mrd kr)

Kompletterande spår Alvesta – Alvesta ö (2 km, ej kostnadsbedömt)

Infrastrukturbehov på sträckan Alvesta – Växjö – januari 20172017-07-05T10:37:43+00:00

Infrastrukturbehov på Markarydsbanan – oktober 2016

Pågatåg Nordost har tidigare tagit fram en studie för smärre förbättringsåtgärder och effektiviseringar på banor som strålar ut från Hässleholm,Timmemodellen-Knutpunkt Hässleholm.

Vi har nu tillsammans med de fyra kommunerna längs Markarydsbanan,Halmstad,Laholm,Markaryd och Hässleholm, gjort en fördjupning av infrastrukturbehovet på banan Hässleholm-Halmstad.

I rapporten som gjorts av Mats Améen,Trivector visas att det går att

– skapa trafik med fasta avgångstider med timmesintervall under rusningstid mellan Hässleholm och Halmstad. Under övrig tid går trafiken varannan timme.

– ny station byggs i Knäred

– restiden kortas med 5-6 minuter med Pågatåg med en kombination av hastighetsanpassning och höjd hastighet utan ombyggnad av infrastrukturen. Kostnaden för förbättrat vägskydd vid högre hastighet är ca 6 mkr.

– genom samordning med Pågatågstrafiken Helsingborg-Halmstad minskas den nuvarande belastningen på Halmstads C.

– en ny mötesstation i Knäred behövs på sikt om godstrafiken ökar väsentligt från dagens 4 godståg/dag.

 

Infrastrukturbehov på Markarydsbanan – oktober 20162017-07-05T12:34:12+00:00