Första spadtaget i Tjörnarps nya station

Den 25 februari tog barn från förskolan i Tjörnarp första spadtaget i den 13:de och sista stationen i Pågatåg Nordost.

2017-07-06T10:31:19+00:00