2010

Nu startar genomförandet av Pågatåg Nordost!

Den 28 juni startade samrådsgruppen sitt arbete för att genomföra Pågatåg Nordost i enlighet med genomförandeavtalet. Det är en gemensam ledningsgrupp där Trafikverket, Region Skåne, Regionförbundet södra Småland och kommunerna är representerade. Vid mötet fastställdes arbetsuppgifterna och organisationen.

Ledamöter:

Lennart Andersson, regionchef ,Trafikverket Syd,ordförande
Jens Möller, Trafikverket Syd
Regionråd Pia Kinhult Region Skåne
Gunnar Nordmark ,Regionförbundet södra Småland
Kommunalråd Urban Widmark, Hässleholms kommun
Kommunalråd Elisabeth Peltola ,Älmhults kommun

 


 

GC tunnel byggs för den nya stationen i Sösdala. Juni 2010.

 


 

Infrastrukturminister Åsa Torstensson besökte Älmhult den 15 april.

På inbjudan av Thomas Carlzon VD IKEA AB besökte Åsa Torstensson den 15 april Älmhult. Åsa Torstensson berättade om varför regeringen valde att satsa på Pågatåg Nordost . Avgörande var dels att näringsliv och kommuner samverkade över länsgränser,dels att det var ett projekt som kunde visa på resultat i närtid. Pågatåg Nordost skall vara klart dec 2014.
Närvarande var också informationschef Benny Torstensson NIBE AB samt kommunalråden Elisabeth Peltola, Älmhult ,Anders Pettersson,Osby samt Lars Göran Wiberg,Hässleholm. Från Regionförbundet södra Småland deltog regionrådet Marie-Louise Hilmersson.

 


 

Regeringens beslut om Pågatåg Nordost

Den 30 mars 2010 beslöt regeringen att Pågatåg Nordost skall ingå i den nationella planen.

Detta redovisades av partiledarna i regeringen vid ett möte i Malmö.

Fredrik Reinfeldt,Maud Olofsson,Jan Björklund och Göran Hägglund

Därmed har den sista biten fallit på plats för ett genomförande av Pågatåg Nordost i sin helhet.

Inom kort påbörjas arbetet med genomförandet.

 


 

Genomförandeavtal

Den 26/1 2010 undertecknades genomförandeavtalet för Pågatåg Nordost i Hässleholm. Efter Banverkets undertecknande så inlämnades avtalet till näringsdepartementet den 29/1 2010.

Genomförandeavtalet specificerar den totala kostnaden och fördelningen mellan parterna samt tidsplanen.

För det slutliga genomförandet av Pågatåg Nordost så krävs att regeringen beslutar att staten skall ställa upp med sin del av finansieringen.