2012

Smålandsposten rapporterar från Sösdala och Diö (juli 2012)

 


 

Sösdala firar 1 år med den nya pågatågstationen (maj 2012)

Ett särskilt vykort har tagit fram för att fira 1 årsdagen

 


 

Ny tidplan för genomförandet av Pågatåg Nordost (maj 2012)

Arbetet med byggandet av de nya stationerna pågår enligt gällande tidplan.

Trafikstarten för sträckan Hässleholm-Växjö kommer dock att senareläggas till december 2013 beroende på att Trafikverket gör en större upprustning av järnvägen mellan Alvesta och Älmhult under 2013.

Malmö - Kristianstad trafikstart december 2010

med nya stationer i

Tjörnarp 2014

Sösdala 14 maj 2011

Önnestad 2013

Hässleholm - Helsingborg trafikstart december 2011

förtätning av trafiken


Hässleholm-Växjö trafikstart december 2013

med nya stationer i

Ballingslöv

Hästveda

Killeberg

Diö

Vislanda

Gemla

Hässleholm - Markaryd trafikstart december 2013

med nya stationer i

Bjärnum

Vittsjö

Markaryd

Kristianstad - Karlshamn trafikstart december 2013

med ny station i

Fjälkinge

 


 

Nu är arbetet i gång i Killeberg station (maj 2012)

Den 3 maj tog förskolebarn det första spadtaget i Killeberg station.
Stationen är färdig sommaren 2012 men trafiken startar i december 2013 beroende på större ombyggnader på stambanan söder om Alvesta under 2013.

Klicka på artikeln för att läsa mer.

 


 

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besökte Hässleholm och Pågatåg Nordost den 17 februari

De 11 samverkande kommunerna och näringslivet fick tillfälle att redovisa för infrastrukturministern hur Pågatåg Nordost utvecklas och nu genomförs i snabb takt.

Gull-britt Jonassson,VD Finja var en av talarna som redovisade hur viktigt en utbyggnad av järnvägstrafiken är för ett växande näringsliv. Gull-britt pekade också på behovet att fortsätta satsningarna för tex banan Hässleholm-Kristianstad och en utbyggnad av Hässleholm station för ett fördubblat resande till 2020.

Läs mer genom att klicka på artiklarna.

 


 

Nu är arbetena igång i Hästveda och Ballingslöv stationer (februari 2012)

Den 8 februari togs första spadtaget i Ballingslövs station. Det var förskolebarn i Ballingslöv som grep sig an verket med förtjusning.
Stationerna i Hästveda och Ballingslöv är färdiga under 2012 men trafiken börjar inte förrän 2013 beroende på stora spårarbeten på södra Stambanan under våren 2013.

 


 

Pågatåg i Markaryd

I samband med festligheter i Markaryd och Strömsnärbruk den 27 augusti 2011 så visades ett nytt Pågatåg, Bo Viderberg, på stationen i Markaryd. Detta ger framtidens resenärer en försmak om den nya trafiken som startar dec 2013.