2015

Pågatåg Nordosts yttrande över Region Hallands Trafikförsörjningsprogram - december 2015

 

 


 

 

Tågstrategi 2050 / Region Skåne - december 2015

 

 


 

 

- Men utan tåget hade det inte funkat - september 2015

Ett ungt par flyttar till Sösdala enligt artkel i Lokaltidningen/Hässleholm och Pågatåget en en viktig orsak.

 


 

 

Pågatåg Nordost - 400 bilister provade att pendla med tåg - 30 % fortsätter efter 9 månader - september 2015

De 400 bilisterna värvades i de sju orter i norra Skåne som fick tågtrafik den 13 december 2013 inom Pågatåg Nordost och Krösatåg.
Under kampanjperioden pendlade 60 procent av testresenärerna med kollektivtrafiken fler än tre dagar per vecka, och andelen bilpendlande testresenärer minskade från 73 procent till 28 procent under kampanjperioden. Den procentuella minskningen av testresenärernas bilpendlande efter kampanjen är 26 procent. Kampanjen kan därför anses ha haft stor effekt på testresenärernas resvanor under och efter kampanjperioden.

 


 

Debattartikel i Hallandsposten - 23 juni 2015

 


 

Pågatåg Nordost
- tio nya järnvägsstationer

Utvärdering av Malmö Högskola/K2 - Juni 2015

 


 

 

Möte mellan näringslivet och kommunerna och region Halland den 3 mars

Laholms tidning 9 mars

 

Smålänningen  6 mars

 

 

 

 


 

 

 

Kraftigt ökat resande på nya linjer i Pågatåg Nordost

Pressmeddelande

 

Skånetrafikens tågresande 2014

 


 

NY MEDLEM

Klippans Kommun är ny medlem i Pågatåg Nordost. Nu är det 16 kommuner som ingår i nätverket.

 


 

PÅGATÅG NORDOST 2.0

Nu har Pågatåg Nordost-projektet avslutats.

De tolv kommunerna har tillsammans med tre nya kommuner; Helsingborg, Halmstad och Laholm beslutat att man vill fortsätta samverka i nätverket för att vidareutveckla den lokala/regionala tågtrafiken. Det gäller bland annat förlängningen av trafiken från Markaryd till Halmstad, förlängningen av trafiken från Karlshamn – Kristianstad till Hässleholm och trafiken på Skånebanan Kristianstad – Helsingborg. Näringslivet kommer fortsättningsvis att vara en aktiv partner i samverkan. Kontakterna med regionerna och Trafikverket är också viktiga. 

Nätverket kommer att kallas PÅGATÅG NORDOST 2.0.