2017

 

 

 

Riksdagsman Rikard Larsson,Trafikutskottet träffade styrgruppen för Pågatåg Nordost den 28 april

 

 

 

Rikard Larsson redovisades att inriktningen för den kommande Infrastrukturplanen 2018-2029 är på ökade insatser för underhåll av järnvägen, samt att man påbörjar satsningen på höghastighetsbanor i etapper.

”Särskilt glädjande är att satsningen på två nya spår Lund – Hässleholm är utpekad av regeringen som nästa etapp. Det är anmärkningsvärt att regeringen redan i inriktningsunderlaget gör en sådan tydlig markering. Det är angeläget att så snart som möjligt komma igång med detta arbetet mellan Lund och Hässleholm, helst i anslutning till färdigställandet av 4 spårs utbyggnaden mellan Malmö och Lund vilket innebär 2022/2023. Planeringen behöver då påbörjas redan 2018 ”

          
 
 
 
 
 


 
     

Byggstart Skåne

Regeringen har pekat ut att sträckan Lund-Hässleholm är nästa etapp i höghastighetsjärnvägen med byggstart senast 2029.

I detta gemensamma dokument från kommunerna längs sträckan Malmö-Hässleholm och Region Skåne har man utlovat utökad trafik både på den nya sträckningen och den befintliga.

 


 
     
Avsiktsförklaring dubbelspår Hässleholm-Kristianstad  


 

 
     
Avsiktsförklaring dubbelspår Maria station-Hässleholm  

 


 

 
     
Höghastighetståg blir ett argument/Hallandsposten ledare - mars 2017    
     

 


 

 
     

Infrastrukturbehov Alvesta–Växjö - mars 2017

Ett gemenast dokument från Växjö och Alvesta kommuner samt Region Kronoberg.
 
     

 


 

 

 
     

Överenskommelse om Skånebanan - mars 2017

Sju kommuner längs Skånebanan, Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad, har tillsammans med Region Skåne tecknat en överenskommelse om utveckling av trafiken och infrastrukturen.
 

Prioritering av åtgärder i nationell transportinfrastrukturplan för en stärkt Skånebana:


1. Dubbelspår mellan Maria och Helsingborg C och hastighetshöjning mellan Åstorp och Kattarp.

2. Dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad.

3. Dubbelspår alternativt förlängt mötesspår mellan Klippan och Hyllstofta
 
     


 
     

Avsiktsförklaring för Markarydsbanan delen i Laholm och Halmstads kommuner tillsammans med Region Halland - mars 2017

"Avsiktsförklaringens syfte är gemensamma förberedelser för persontågtrafik på Markarydsbanan Halmstad-Markaryd inklusive tågstationer i Knäred och Veinge. Parterna har kommit överens om att bedriva en snabb planeringsprocess. Finns möjlighet ska delar av planeringen löpa parallellt för att påskynda införandet av tågtrafik mellan Halmstad och Markaryd"
 

 


 

 
     

Persontrafik på Markarydsbanan viktig för hela sydvästra Sverige - januari 2017

Pressmeddelande från Region Skåne, Region Kronoberg och Region Halland

 
     

 


  

 
     

Trafikverket är äntligen med på tåget - januari 2017

Ledare Hallandsposten

   
     

 


  

 
     

Infrastrukturbehov på sträckan Alvesta – Växjö - januari 2017

Pågatåg Nordost har tidigare tagit fram en studie för smärre förbättringsåtgärder och effektiviseringar på banor som strålar ut från Hässleholm, Timmemodellen-Knutpunkt Hässleholm.

 

Vi har nu tillsammans med de två kommunerna längs banan Växjö-Alvesta, Alvesta och Växjö och Region Kronoberg gjort en fördjupning av infrastrukturbehovet på banan.

 

I rapporten som gjorts av Mats Améen, Trivector visar att:

 

Bankapacitet ökas bäst genom att det byggs partiella dubbelspår. Det kan ske genom att utbyggnaden sker etappvis, företrädesvis mellan befintliga mötesstationer. Följande utbyggnadsordning föreslås:

 

Alvesta ö – Gemla (4,6 km, 0,7 mrd kr)

Gemla – Räppe (5,2 km, 0,8 mrd kr)

Räppe – Växjö 3,4 km, 0,6 mrd kr)

Kompletterande spår Alvesta – Alvesta ö (2 km, ej kostnadsbedömt)