Våra nyhetsbrev vänder sig i första hand till medlemmarna med information om nätverkets arbete. Men här finns också en del aktualiteter från Regionerna, Trafikverket m.fl. med relevans för utvecklingen av tågtrafiken i vårt område.


Nr 5 – 2017

Läs nyhetsbrevet här

Nr 4 – 2017

Läs nyhetsbrevet här

Nr 3 – 2017

Nr 2 – 2017

Nr 1 – 2017