I styrgruppen ingår representanter för samtliga 16 kommuner samt representanter för näringslivet.

Ordförande är Kommunalråd Lena Wallentheim, Hässleholms kommun

Projektledare är Göran Svärd


28 april


Dagordning

Inledning

Tågstrategi 2050


23 september


Dagordning

Inledning

Fördjupning Markarydsbanan

Förslag på infrastrukturåtgärder
Växjö-Alvesta

27 maj


Dagordning

Inledning

Tågstrategi 2050 /Region Skåne

redovisning av Anders Jönsson


4 mars


Dagordning

Inledning

Timmemodellen – Knutpunkt Hässleholm

Studie av Mats Améen,Trivector.

Tågstrategi 2015/Region Skåne

Redovisning av Anders Jönsson

Slutredovisning av stationsprojektet Pågatåg Nordost

– så blev det – mars 2016

Remissyttrande inriktningsunderlaget för

infrastrukturplaneringen 2018-2028