Styrgruppen 2017

Styrgruppen 2017 2017-07-04T13:14:12+00:00

I styrgruppen ingår representanter för samtliga 16 kommuner samt representanter för näringslivet.

Ordförande är Kommunalråd Lena Wallentheim, Hässleholms kommun

Projektledare är Göran Svärd


28 april


Dagordning

Inledning

Åtgärdsvalsstudie Markarydsbanan


24 februari


Dagordning

Strategi för regional tågtrafik fram till 2050

Regionsamverkan Syd

Pågående arbete Pågatåg Nordost