Beroende på spridningen av coronaviruset och efterföljande beslut om begränsningar av resor så ställdes styrgruppsmötet den 13 mars in.

Nästa planerade styrgruppsmöte är den 8 maj.