Styrgruppen

I styrgruppen ingår representanter för samtliga 16 kommuner samt representanter för näringslivet.
 
Ordförande är Kommunalråd Lena Wallentheim, Hässleholms kommun
 
Projektledare är Göran Svärd

 

 


 201728 april 

Dagordning

 


 

Inledning


Åtgärdsvalsstudie Markarydsbanan
          

 


 

24 februari


Dagordning
 

 

Strategi för regional tågtrafik fram till 2050
 

 

Regionsamverkan Syd

 


 

 

Pågående arbete Pågatåg Nordost

 


 2016


 9 december


Dagordning
 

 

Inledning
 

 

Tågstrategi 2050

 


23 september


Dagordning
 

 

 

Inledning
 

 

 

Fördjupning Markarydsbanan


 

 
Förslag på infrastrukturåtgärder
 
Växjö-Alvesta

 


 27 maj


Dagordning
 

 

 

Inledning
 

 

 

Tågstrategi 2050 /Region Skåne
 
redovisning av Anders Jönsson

 


4 mars


Dagordning
 

 

 

Inledning
 

 

 

Timmemodellen - Knutpunkt Hässleholm

Studie av Mats Améen,Trivector. 
 

 

 

Tågstrategi 2015/Region Skåne

Redovisning av Anders Jönsson
 

 

 

Slutredovisning av stationsprojektet Pågatåg Nordost - så blev det - mars 2016

 

 


 

Remissyttrande inriktningsunderlaget för infrastrukturplaneringen 2018-2028  
   
   

 2015 

4 december


 

Dagordning

Inledning

Regionalt Trafikförsörjningsprogram i Halland

Yttrande över regionalt Trafikförsörjningsprogram

Pågatåg Nordost 2.0

 


Näringslivsgruppen


Laholms kommun

Halmstads kommun

Region Skåne

Tågstrategi 2015/Region Skåne
        

 

25 september


 

Dagordning  

Inledning  

Åtgärdsvalsstudie  

Blekinge Kustbanan  

Markarydsbanan  

 


 

4 juni


 

Dagordning

Inledning

Skånebanan

Blekinge Kustbana

Uppföljning av Pågatåg Nordost

 

27 februari


 

Dagordning

Resanderäkning 2014

Markarydsbanan

Budget 2015


Skånetrafikens tågresande 2014