Samverkan med näringsliv

Det finns ett mycket starkt kommunalt intresse och engagemang för en bättre regional utveckling i nordöstra Skåne genom att satsa på Pågatåg Nordost 2009.

Det har också kommit fram ett väldigt stark engagemang från näringslivet för samma frågor och då från företagens synvinkel. Bättre kommunikationer bedöms som en mycket viktig framtidsfråga för att näringslivet i denna del av Skåne, Kronoberg och Blekinge skall kunna fortsätta att utvecklas. Man ser ett behov av bättre förbindelser både för sina anställda idag, men också för att i framtiden kunna konkurrera om arbetskraften i ett attraktivt område.

Man pekar också på tågtrafikens miljövänlighet.

De lokala företagsgrupperna har gått i spetsen i denna fråga och har tillsammans med ett antal betydande tjänste- och industriföretag i området planerat för ett gemensamt upprop riktat till ledningen för Region Skåne. Man kräver bland annat att få samma standard på tågtrafiken i nordöstra Skåne som i övriga Skåne och man ser det som ekonomiskt fördelaktigt att utnyttja befintlig infrastruktur på ett effektivare sätt som redovisas i Pågatåg Nordost 2009.

Tolv större företag i regionen,se kartor, har undertecknat ett upprop för Pågatåg Nordost. Uppropet överlämnades i samband med ett möte med den politiska ledningen i Region skåne,se foto och skrivelse.
Tio större företag i Kronoberg har nu undertecknat ett upprop för Pågatåg Nordost till Regionförbundet Södra Småland och berörda kommuner. Detta överlämnades personligen av företagarna till regionförbundets arbetsutskott den 5 november 2008. Mer information kan du få genom att kontakta info@pagatagnordost.se

Från vänster: Göran Svärd, Projektledare | Jan Åström, Osby Företagsgrupp | Gull-Britt Jonasson, VD Finja betong | Thomas Carlzon, VD Ikea Sverige | Gerteric Lindquist, VD Nibe | Jerker Swanstein, Ordförande Regionstyrelsen

Möte med landshövdingarna

Landshövdingemöte på Ikea,Älmhult 28 mars 2008

Möte med Infrastrukturministern

möte med infrastrukturminister Åsa Torstensson i Älmhult den 27 november 2008