Regeringens beslut om kapacitetsåtgärder i Skåne

Göran Svärd redovisar regeringens beslut om kapacitetsförstärkningar av järnvägen i Skåne.
Beslutet bygger på Trafikverkets förslag.

Det viktigaste i regeringens beslut är att utbyggnaden av två nya spår Lund-Hässleholm ligger kvar i nuvarande plan 2023–2033 med oförändrad medelstilldelning både i nuvarande plan och totalt för projektet. Tidigare tidsplan skall gälla. Dessutom tillkommer mindre projekt som också skall ingå i ramen,

-nya mötesspår mellan Hässleholm och Alvesta för att möta trafiken från Fehmarn bält 2029

-kapacitetsförstärkningar kring Malmö C

Redovisas också Trafikverkets nya bedömning om tidsplanen för genomförande enligt regionchef Lennart Andersson

Hässleholm-Kristianstad mötesspår Attarp 2024
Åstorp-Hässleholm högre hastighet 2024
Hässleholm-Alvesta mötesspår 4st? innan 2029
Lund-Hässleholm nytt dubbelspår påbörjas 2033 färdigt 2043
Maria-Helsingborg C 2030 talet
Hässleholm C 2033–2038
Hässleholm- Kristianstad, dubbelspår 2035-2040
Hässleholm-Alvesta nytt dubbelspår 2040-talet

Vår målsättning är det korta ner genomförande tiden med bland annat närmare samverkan mellan Trafikverket ,kommuner och regioner.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet

2024 – Brist -och konsekvensanalys för Pågatåg nordost

En uppdatering av brist -och konsekvensanalysen för Pågatåg Nordost har genomförts av Mats Ameén, Trivector beroende på de senaste beslutade förändringarna i infrastrukturplaneringen.

Analysen presenteras för samtliga bandelar. Kompletteringar skall ske enligt påpekande under mötet.

Avsikten är att göra årliga uppdateringar av analysen.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet