2013

Nu har 10 nya stationer invigts i Pågatåg Nordost! 14/15 december 2013

Glada invigningsresenärer på väg

I Ballingslöv sköttes invigningen av ”Drottning Silvia”. Vilket uppmärksammades av både de boende i husen och deltagarna på stationen.

 

Trängseln var stor på Hästveda Station

 

Nästa stopp – Killeberg Station

 

Invigningstalare i Killeberg – Kommunalrådet Anders Pettersson, Osby kommun och Peter Uneklint, Trafikverket

 

Musik av Järnvägskapellet på tåget – i alla fall idag

 

Diö Station

 

Invigning i Diö av kommunalrådet Elizabet Peltola, Älmhults kommun och Peter Uneklint, Trafikverket

 

Sista nya stationen att invigas – Vislanda Station

 

Slutligen – Lucia på Alvesta Station

 


 

Nu har 10 nya stationer invigts i Pågatåg Nordost! 14/15 december 2013

Sydsvenskan berättar hur Pågatågen har förändrat Sösdala 24 november 2013

Sösdala var först ut som ny station i Pågatåg Nordost i maj 2011.
Sydsvenskan har gjort ett reportage om hur detta har påverkat Sösdala.

Sydsvenskan berättar hur Pågatågen har förändrat Sösdala 24 november 2013 Sösdala var först ut som ny station i Pågatåg Nordost i maj 2011.  Sydsvenskan har gjort ett reportage om hur detta har påverkat Sösdala.

Trafikverket har nu fastställt tidtabellerna som skall gälla från den 15 december 2013 för Pågatåg Nordost och Krösatågen.


Tidtabellerna kommer efterhand att redovisas av

Skånetrafiken
www.skanetrafiken.se

och

Länstrafiken Kronoberg
www.lanstrafikenkron.se

Invigning av den nya trafiken och de nya stationerna kommer att ske den 14 december

De  10 nya stationer som kommer att invigas är:

-Ballingslöv

-Hästveda

-Killeberg

-Diö

-Vislanda

Bjärnum

-Vittsjö

-Markaryd

-Önnestad

-Fjälkinge

Invigningen kommer att ske genom särskilda invigningståg samt lokala aktiviteter på de olika stationerna.
Information har skickats ut av Trafikverket.

Första spadtaget för den nya stationen i Fjälkinge den 22 augusti!

Tågtrafiken startar den 15 december

Första spadtaget för den nya stationen i Vislanda den 21 augusti!

Tågtrafiken startar den 15 december

Framtidens resenärer tar första spadtaget i Önnestad den 16 maj!

Nu har barnen från förskolan i Önnestad tagit första spadtaget för den nya stationen i Önnestad. Tågtrafiken startar i december 2013.

Första spadtag i Bjärnum, Vittsjö och Markaryd den 8 mars!

Nu är arbetet igång i de tre nya stationerna på Markarydsbanan. Barn från förskolorna tog första spadtaget.

Killeberg förbereder sig inför tågstarten i december 2013

Nya stationen i Gemla invigdes 9 december 2013

– ytterligare en station i Pågatåg Nordost/Krösatåg

Blekinge satsar på Pågatåg till Karlshamn

2012

Sösdala firar 1 år med den nya pågatågstationen (maj 2012)

Ett särskilt vykort har tagit fram för att fira 1 årsdagen

Ny tidplan för genomförandet av Pågatåg Nordost (maj 2012)

Arbetet med byggandet av de nya stationerna pågår enligt gällande tidplan.

Trafikstarten för sträckan Hässleholm-Växjö kommer dock att senareläggas till december 2013 beroende på att Trafikverket gör en större upprustning av järnvägen mellan Alvesta och Älmhult under 2013.

Malmö – Kristianstad trafikstart december 2010

med nya stationer i

Tjörnarp 2014

Sösdala 14 maj 2011

Önnestad 2013

Hässleholm – Helsingborg trafikstart december 2011

förtätning av trafiken

Hässleholm-Växjö trafikstart december 2013

med nya stationer i

Ballingslöv

Hästveda

Killeberg

Diö

Vislanda

Gemla

Hässleholm – Markaryd trafikstart december 2013

med nya stationer i

Bjärnum

Vittsjö

Markaryd

Kristianstad – Karlshamn trafikstart december 2013

med ny station i

Fjälkinge

Nu är arbetet i gång i Killeberg station (maj 2012)

Den 3 maj tog förskolebarn det första spadtaget i Killeberg station.
Stationen är färdig sommaren 2012 men trafiken startar i december 2013 beroende på större ombyggnader på stambanan söder om Alvesta under 2013.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besökte Hässleholm och Pågatåg Nordost den 17 februari

De 11 samverkande kommunerna och näringslivet fick tillfälle att redovisa för infrastrukturministern hur Pågatåg Nordost utvecklas och nu genomförs i snabb takt.

Gull-britt Jonassson,VD Finja var en av talarna som redovisade hur viktigt en utbyggnad av järnvägstrafiken är för ett växande näringsliv. Gull-britt pekade också på behovet att fortsätta satsningarna för tex banan Hässleholm-Kristianstad och en utbyggnad av Hässleholm station för ett fördubblat resande till 2020.

Nu är arbetena igång i Hästveda och Ballingslöv stationer (februari 2012)

Den 8 februari togs första spadtaget i Ballingslövs station. Det var förskolebarn i Ballingslöv som grep sig an verket med förtjusning.
Stationerna i Hästveda och Ballingslöv är färdiga under 2012 men trafiken börjar inte förrän 2013 beroende på stora spårarbeten på södra Stambanan under våren 2013.

Pågatåg i Markaryd

I samband med festligheter i Markaryd och Strömsnäsbruk den 27 augusti 2011 så visades ett nytt Pågatåg, Bo Viderberg, på stationen i Markaryd. Detta ger framtidens resenärer en försmak om den nya trafiken som startar dec 2013.

2011

En krönika i Norra Skåne med anledning av den nya stationen i Sösdala

Sösdala station invigdes den 14 maj!

Nu har Pågatågstrafiken till och från Sösdala startat!

Sösdala station invigdes som första nya station i Pågatåg Nordost-Krösatåg,med en mycket stor uppslutning från boende i Sösdala.

Invigningstalare var Lennart Andersson, Trafikverket, Pia Kinhult Region Skåne, Douglas Roth, Hässleholms kommun, Svens Sunesson, Regionförbundet södra Småland och Christer Fredriksson, Backer AB och Ingvar Lowén, Sösdala

Pia Kinhult, Region Skåne klipper bandet!

Första Pågatåget i Sösdala.

Skolelever från Sösdala som åkte med första Pågatåget.

Nu börjar Pågatåg Nordost bli verklighet!

Första spadtaget för den nya stationen i Sösdala togs den 2 mars av förskolebarn från Sösdala! Den 14 maj invigs den stationen i Sösdala som nummer 1 av 13 nya stationer i Pågatåg Nordost.

Snart kan fler ta tåget till arbete, skola och fritid. Sösdala är först ut av de sexton nya stationer som byggs för Pågatåg och Krösatåg i norra Skåne och i södra Småland under åren 2011-2014. Den 14 maj är det invigning, och från och med då kommer pågatågen Kristianstad-Malmö stanna i Sösdala en gång i timmen.

Bygget är en del i projeket Pågatåg nordost och Krösatåg, som drivits fram av näringsliv och berörda kommuner tillsammans med Trafikverket, Region Skåne och Regionförbundet södra Småland. Målet är att förstärka den regionala tågtrafiken och på så sätt göra det enklare att ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter i området.

FAKTA:

Satsningen på de nya stationerna för regional tågtrafik har kommit till stånd tack vare två olika projekt; Pågatåg nordost samt Tågstopp Södra stambanan. Samlingsnamnet för de båda är Pågatåg nordost och Krösatåg.”

Region Skåne

Ny sammansättning av Samrådsgruppen!

Från och med den 1 januari 2011 ingår följande ledamöter i Samrådsgruppen,

Lennart Andersson , regionchef Trafikverket Syd,ordförande
Regionrådet Pontus Lindberg , Region Skåne
Sven Sunesson, Regionförbundet Södra Småland
Kommunalrådet Urban Widmark , Hässleholms kommun
Kommunalrådet Elizabeth Peltola , Älmhults kommun
Jens Möller, Trafikverket Syd

Ny tidplan för trafikstart vid de 13 nya stationerna (mars 2011)!

Redovisning av den nu gällande tidsplanen för trafikstart vid de nya stationerna enligt Trafikverket.

Station enl. avtalet ny bedömning
Sösdala dec 2011 14 maj 2011
Ballingslöv dec 2011 dec 2012
Hästveda dec 2011 dec 2012
Killeberg dec 2011 dec 2012
Diö dec 2011 dec 2012
Gemla dec 2011 dec 2012
Bjärnum dec 2013 dec 2013
Vittsjö dec 2013 dec 2013
Markaryd dec 2013 dec 2013
Önnestad dec 2013 dec 2013
Fjälkinge dec 2011 dec 2013
Vislanda dec 2011 dec 2014
Tjörnarp 2014 dec 2014

2010

Nu startar genomförandet av Pågatåg Nordost!

Den 28 juni startade samrådsgruppen sitt arbete för att genomföra Pågatåg Nordost i enlighet med genomförandeavtalet. Det är en gemensam ledningsgrupp där Trafikverket, Region Skåne, Regionförbundet södra Småland och kommunerna är representerade. Vid mötet fastställdes arbetsuppgifterna och organisationen.

Ledamöter:

Lennart Andersson, regionchef ,Trafikverket Syd,ordförande
Jens Möller, Trafikverket Syd
Regionråd Pia Kinhult Region Skåne
Gunnar Nordmark ,Regionförbundet södra Småland
Kommunalråd Urban Widmark, Hässleholms kommun
Kommunalråd Elisabeth Peltola ,Älmhults kommun

GC tunnel byggs för den nya stationen i Sösdala. Juni 2010.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson besökte Älmhult den 15 april

På inbjudan av Thomas Carlzon VD IKEA AB besökte Åsa Torstensson den 15 april Älmhult. Åsa Torstensson berättade om varför regeringen valde att satsa på Pågatåg Nordost . Avgörande var dels att näringsliv och kommuner samverkade över länsgränser,dels att det var ett projekt som kunde visa på resultat i närtid. Pågatåg Nordost skall vara klart dec 2014.
Närvarande var också informationschef Benny Torstensson NIBE AB samt kommunalråden Elisabeth Peltola, Älmhult ,Anders Pettersson,Osby samt Lars Göran Wiberg,Hässleholm. Från Regionförbundet södra Småland deltog regionrådet Marie-Louise Hilmersson.

Regeringens beslut om Pågatåg Nordost

Den 30 mars 2010 beslöt regeringen att Pågatåg Nordost skall ingå i den nationella planen.

Detta redovisades av partiledarna i regeringen vid ett möte i Malmö.

Fredrik Reinfeldt,Maud Olofsson,Jan Björklund och Göran Hägglund

Därmed har den sista biten fallit på plats för ett genomförande av Pågatåg Nordost i sin helhet.

Inom kort påbörjas arbetet med genomförandet.

Genomförandeavtal

Den 26/1 2010 undertecknades genomförandeavtalet för Pågatåg Nordost i Hässleholm. Efter Banverkets undertecknande så inlämnades avtalet till näringsdepartementet den 29/1 2010.

Genomförandeavtalet specificerar den totala kostnaden och fördelningen mellan parterna samt tidsplanen.

För det slutliga genomförandet av Pågatåg Nordost så krävs att regeringen beslutar att staten skall ställa upp med sin del av finansieringen.

Genomförandeavtal Den 26/1 2010 undertecknades genomförandeavtalet för Pågatåg Nordost i Hässleholm. Efter Banverkets undertecknande så inlämnades avtalet till näringsdepartementet den 29/1 2010. Genomförandeavtalet specificerar den totala kostnaden och fördelningen mellan parterna samt tidsplanen. För det slutliga genomförandet av Pågatåg Nordost så krävs att regeringen beslutar att staten skall ställa upp med sin del av finansieringen.