PÅGATÅG NORDOST 2.0

Nu har Pågatåg Nordost-projektet avslutats.

De tolv kommunerna har tillsammans med tre nya kommuner; Helsingborg, Halmstad och Laholm beslutat att man vill fortsätta samverka i nätverket för att vidareutveckla den lokala/regionala tågtrafiken. Det gäller bland annat förlängningen av trafiken från Markaryd till Halmstad, förlängningen av trafiken från Karlshamn – Kristianstad till Hässleholm och trafiken på Skånebanan Kristianstad – Helsingborg. Näringslivet kommer fortsättningsvis att vara en aktiv partner i samverkan. Kontakterna med regionerna och Trafikverket är också viktiga.

Nätverket kommer att kallas PÅGATÅG NORDOST 2.0.