I ett gemensamt brev till Region Skåne, Regionförbundet södra Småland och Region Halland vill de fyra kommunerna att pågatågstrafiken förlängs till Halmstad.