Pågatåg Nordost har tidigare tagit fram en studie för smärre förbättringsåtgärder och effektiviseringar på banor som strålar ut från Hässleholm, Timmemodellen-Knutpunkt Hässleholm.

Vi har nu tillsammans med de två kommunerna längs banan Växjö-Alvesta, Alvesta och Växjö och Region Kronoberg gjort en fördjupning av infrastrukturbehovet på banan.

I rapporten som gjorts av Mats Améen, Trivector visar att:

Bankapacitet ökas bäst genom att det byggs partiella dubbelspår. Det kan ske genom att utbyggnaden sker etappvis, företrädesvis mellan befintliga mötesstationer. Följande utbyggnadsordning föreslås:

Alvesta ö – Gemla (4,6 km, 0,7 mrd kr)

Gemla – Räppe (5,2 km, 0,8 mrd kr)

Räppe – Växjö 3,4 km, 0,6 mrd kr)

Kompletterande spår Alvesta – Alvesta ö (2 km, ej kostnadsbedömt)