Klippans Kommun är ny medlem i Pågatåg Nordost. Nu är det 16 kommuner som ingår i nätverket.