De 400 bilisterna värvades i de sju orter i norra Skåne som fick tågtrafik den 13 december 2013 inom Pågatåg Nordost och Krösatåg.
Under kampanjperioden pendlade 60 procent av testresenärerna med kollektivtrafiken fler än tre dagar per vecka, och andelen bilpendlande testresenärer minskade från 73 procent till 28 procent under kampanjperioden. Den procentuella minskningen av testresenärernas bilpendlande efter kampanjen är 26 procent. Kampanjen kan därför anses ha haft stor effekt på testresenärernas resvanor under och efter kampanjperioden.