Beroende på spridningen av coronaviruset och efterföljande beslut om begränsningar av resor så ställdes styrgruppsmötena den 13 mars och den 8 maj in.

Nästa planerade styrgruppsmöte är den 18 september.