Överenskommelse om Skånebanan – mars 2017

Sju kommuner längs Skånebanan, Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad, har tillsammans med Region Skåne tecknat en överenskommelse om utveckling av trafiken och infrastrukturen.

Prioritering av åtgärder i nationell transportinfrastrukturplan för en stärkt Skånebana:

1. Dubbelspår mellan Maria och Helsingborg C och hastighetshöjning mellan Åstorp och Kattarp.

2. Dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad.

3. Dubbelspår alternativt förlängt mötesspår mellan Klippan och Hyllstofta
 d
Överenskommelse om Skånebanan – mars 20172017-07-05T10:53:06+02:00

Avsiktsförklaring för Markarydsbanan delen i Laholm och Halmstads kommuner tillsammans med Region Halland – mars 2017

”Avsiktsförklaringens syfte är gemensamma förberedelser för persontågtrafik på Markarydsbanan Halmstad-Markaryd inklusive tågstationer i Knäred och Veinge. Parterna har kommit överens om att bedriva en snabb planeringsprocess. Finns möjlighet ska delar av planeringen löpa parallellt för att påskynda införandet av tågtrafik mellan Halmstad och Markaryd”

Avsiktsförklaring för Markarydsbanan delen i Laholm och Halmstads kommuner tillsammans med Region Halland – mars 20172017-07-05T10:47:10+02:00

Infrastrukturbehov på sträckan Alvesta – Växjö – januari 2017

Pågatåg Nordost har tidigare tagit fram en studie för smärre förbättringsåtgärder och effektiviseringar på banor som strålar ut från Hässleholm, Timmemodellen-Knutpunkt Hässleholm.

Vi har nu tillsammans med de två kommunerna längs banan Växjö-Alvesta, Alvesta och Växjö och Region Kronoberg gjort en fördjupning av infrastrukturbehovet på banan.

I rapporten som gjorts av Mats Améen, Trivector visar att:

Bankapacitet ökas bäst genom att det byggs partiella dubbelspår. Det kan ske genom att utbyggnaden sker etappvis, företrädesvis mellan befintliga mötesstationer. Följande utbyggnadsordning föreslås:

Alvesta ö – Gemla (4,6 km, 0,7 mrd kr)

Gemla – Räppe (5,2 km, 0,8 mrd kr)

Räppe – Växjö 3,4 km, 0,6 mrd kr)

Kompletterande spår Alvesta – Alvesta ö (2 km, ej kostnadsbedömt)

Infrastrukturbehov på sträckan Alvesta – Växjö – januari 20172017-07-05T10:37:43+02:00
Till toppen