Styrgruppsmötet för Pågatåg Nordost den 13 mars ställdes in.

Beroende på spridningen av coronaviruset och efterföljande beslut om begränsningar av resor så ställdes styrgruppsmötet den 13 mars in.

Nästa planerade styrgruppsmöte är den 8 maj.